Fakta om Pluto – En Utförlig Översikt

16 januari 2024 Jon Larsson

Pluto, en gång betraktad som den nionde planeten i vårt solsystem, är numera officiellt klassificerad som en dvärgplanet enligt definitionen antagen av Internationella astronomiska unionen (IAU) år 2006. I denna artikel kommer vi att utforska omfattande fakta om Pluto, inklusive dess egenskaper, kända månar och dess omtvistade status som planet.

Översikt över Fakta om Pluto

Pluto befinner sig längst ut i vårt solsystem, cirka 5,9 miljarder kilometer från solen. Med sin genomsnittliga temperatur på omkring -230 C är det en av de kallaste och mest avlägsna kropparna i solsystemet. Dess omloppstid runt solen tar ungefär 248 jordår, vilket innebär att ett år på Pluto är betydligt längre än ett jordår.

Plutos Diameter och Fysiska Egenskaper

research

Pluto har en diameter på ungefär 2 370 kilometer, vilket gör den betydligt mindre än våra egna månar och även mindre än flera av de andra stora månarna i solsystemet, såsom Saturnus måne Titan och Jupiters måne Ganymedes. Dess låga gravitationskraft gör att den inte kan rensa sin omloppsbana från andra objekt och är en av orsakerna till dess omklassificering till dvärgplanet.

Månar och Atmosfär

Pluto är känt för att ha fem kända månar: Charon, Nix, Hydra, Kerberos och Styx. Charon är det största och mest betydelsefulla. Det är faktiskt så att Pluto och Charon roterar runt en gemensam masscentrum, vilket gör dem i stor utsträckning en ”dubbel dwarf planet”.

Pluto har också en mycket tunn och svag atmosfär, huvudsakligen bestående av kväve, liknande atmosfären på jorden. Under sin närhet till solen kan frusen kväve i atmosfären förångas och bilda en tunn atmosfär, men när Pluto avlägsnar sig från solen fryser gasen igen.

Kvantitativa Mätningar om Fakta om Pluto

Plutos medelavstånd från solen är cirka 5,9 miljarder kilometer, och dess omloppstid är cirka 248 år. Gravitationen på Pluto är endast 0,063 av jordens gravitation, vilket innebär att en person som vägde 100 kg på jorden skulle väga bara 6,3 kg på Pluto. Dessutom är dess yta täckt av is, huvudsakligen bestående av kväveis men även något vattenis och andra ispartiklar.

Hur olika Fakta om Pluto skiljer sig från varandra

Intressant nog har fakta om Pluto genomgått betydande förändringar över tid. Först identifierades Pluto som den nionde planeten i solsystemet efter sin upptäckt 1930, men dess status ifrågasattes när andra liknande objekt upptäcktes i dess närhet. Efter ett möte år 2006 beslutade IAU att omklassificera Pluto till dvärgplanet. Denna ändring resulterade i en del upprördhet eftersom många människor var vana vid att betrakta Pluto som en fullständig planet.

Historisk Genomgång av För- och Nackdelar med olika Fakta om Pluto

Under de senaste årtiondena har diskussionen om Plutos status varit föremål för debatt inom det vetenskapliga samfundet. För- och nackdelar med att betrakta den som en planet har tagits upp av olika forskare och astronomer. Vissa argumenterar för att Pluto har unika egenskaper och bör fortsätta att klassificeras som en planet, medan andra hävdar att definitionen av en planet bör vara mer strikt för att undvika att klassificera liknande himlakroppar som planeter.

Avslutande ord

I slutändan ger fakta om Pluto en fascinerande inblick i detta avlägsna objekt i vårt solsystem. Oavsett om man betraktar Pluto som en planet eller en dvärgplanet finns det ingen tvekan om att dess unika egenskaper och historia har väckt intresse och nyfikenhet hos både forskare och allmänheten. Genom ytterligare forskning och utforskning av Pluto hoppas vi på att få ännu mer kunskap om denna på många sätt oförstådda värld.Källor:

1. NASA – Pluto: https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/what-is-pluto-k4.html

2. BBC Science – Pluto’s Planetary Identity Crisis: https://www.bbc.co.uk/newsround/33951938

3. Space.com – The Story of Pluto: How the Weirdest Planet Lost Its Place in the Solar System: https://www.space.com/16285-pluto-the-ninth-planet-that-was-a-dwarf.html

FAQ

Vad är Pluto och varför klassificeras den som en dvärgplanet?

Pluto är en avlägsen kropp i vårt solsystem och klassificeras som en dvärgplanet eftersom den inte har rensat sin omloppsbana från andra objekt och inte uppfyller de strikta kraven för att vara en planet enligt den nya definitionen antagen av IAU år 2006.

Hur många månar har Pluto och vilken är den mest betydelsefulla?

Pluto har fem kända månar: Charon, Nix, Hydra, Kerberos och Styx. Den mest betydelsefulla är Charon, som i stor utsträckning bildar en dubbel dvärgplanet tillsammans med Pluto eftersom de roterar runt en gemensam masscentrum.

Varför ändrades Pluto från att vara en planet till att bli en dvärgplanet?

Efter upptäckten av andra liknande objekt i Plutos närhet ifrågasattes dess status som planet. Efter ett möte år 2006 beslutade IAU att omklassificera Pluto till en dvärgplanet på grund av dess egenskaper och för att tydligare definiera vad som krävs för att vara en planet.

Fler nyheter