Vilken temperatur är feber

08 januari 2024 Jon LarssonFeber är ett vanligt symptom vid flera olika typer av sjukdomar och kan vara ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion eller inflammation. Men vilken temperatur räknas egentligen som feber? I denna artikel kommer vi att utforska olika aspekter av detta ämne, inklusive en grundlig översikt av vad feber är, olika typer av feber och populära metoder för mätning av kroppstemperatur.

Översikt av feber

Feber kan beskrivas som en tillfällig ökning av kroppstemperaturen, vilket är en del av kroppens försvarsmekanism mot infektioner. Normalt sett ligger kroppstemperaturen hos vuxna mellan 36-37 grader Celsius. När kroppen blir utsatt för bakterier eller virus, frisätts ämnen som påverkar temperaturregleringen i hjärnan och höjer kroppstemperaturen.

Definition av feber

research

Enligt den medicinska definitionen anses feber inträffa när kroppstemperaturen överstiger 38 grader Celsius. Feber kan dock vara olika beroende på personens ålder och individuella förhållanden. För tidigt födda spädbarn kan till exempel ha lägre febertal än äldre barn och vuxna.

Typer av feber

Det finns olika typer av feber, inklusive låg, måttlig och hög feber. Låg feber innebär en kroppstemperatur mellan 38-38,5 grader Celsius, medan måttlig feber ligger mellan 38,6-39 grader Celsius. Hög feber anses inträffa när kroppstemperaturen överstiger 39 grader Celsius.

Populära metoder för mätning av kroppstemperatur

Det finns flera olika metoder för att mäta kroppstemperaturen och avgöra om en person har feber. De vanligaste metoderna inkluderar oral (i munnen) mätning med en termometer, rektal (i ändtarmen) mätning, mätning under armen samt användning av örontermometrar och panntermometrar. Varje metod har sina för- och nackdelar och det är viktigt att välja rätt metod för att få en korrekt mätning.

Kvantitativa mätningar om vilken temperatur är feber

Studier har visat att den genomsnittliga kroppstemperaturen kan variera beroende på faktorer som kön, ålder och tidpunkt på dagen. Det har tidigare ansetts att 37 grader Celsius är den normala kroppstemperaturen för vuxna, men forskning har visat att den genomsnittliga kroppstemperaturen kan vara lägre vid 36,4 grader Celsius.

Skillnader mellan olika definitioner av feber

Det finns olika definitioner av feber beroende på källa och sammanhang. Enligt medicinska riktlinjer räknas feber som en kroppstemperatur över 38 grader Celsius, medan andra källor kan ange lägre tröskelvärden. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och använda den definition som är mest relevanta för ens specifika situation.

Historiska för- och nackdelar med olika definitioner av feber

Historiskt sett har olika definitioner av feber använts. Vissa tidigare definitioner har tagit hänsyn till individens normala kroppstemperatur, medan andra har fastställt fasta tröskelvärden. Båda metoderna har sina för- och nackdelar och det är viktigt att överväga individuella faktorer vid bedömning av feber.

Sammanfattning

Feber är en tillfällig ökning av kroppstemperaturen och kan vara ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion eller inflammation. Normalt sett ligger kroppstemperaturen hos vuxna mellan 36-37 grader Celsius. Enligt medicinsk definition anses feber inträffa när kroppstemperaturen överstiger 38 grader Celsius. Det finns olika typer av feber, inklusive låg, måttlig och hög feber. Det finns också olika metoder för att mäta kroppstemperaturen och det är viktigt att välja rätt metod för att få en korrekt mätning. Det är också viktigt att vara medveten om skillnader i definitioner av feber och överväga individuella faktorer vid bedömning av feber.

FAQ

Vad anses som feber enligt medicinsk definition?

Enligt medicinsk definition anses feber inträffa när kroppstemperaturen överstiger 38 grader Celsius.

Vilka metoder kan användas för att mäta kroppstemperaturen?

Det finns flera metoder för att mäta kroppstemperaturen, inklusive oral (i munnen) mätning, rektal (i ändtarmen) mätning, mätning under armen samt användning av örontermometrar och panntermometrar.

Hur varierar kroppstemperaturen hos vuxna?

Den genomsnittliga kroppstemperaturen hos vuxna kan variera och har tidigare ansetts vara 37 grader Celsius. Forskning har dock visat att den genomsnittliga kroppstemperaturen kan vara lägre vid 36,4 grader Celsius.

Fler nyheter